Сертификати

Хигиенният сертификат на KLW Sp z o.o. потвърждава качеството и безопасността на нашите продукти. Ние отговаряме на всички изисквания, които се прилагат при производството на тапети, така че нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че използваните материали са безопасни.

  1. Сертификатът съдържа следната информация:
  2. Продуктът, посочен в сертификата, отговаря на хигиенните изисквания.

Сертификатът се издава от Национален институт по обществено здраве.

Миризмата, която може да се появи по време на производството и монтажа на тапети, е естествено явление, дължащо се на вида на материалите, използвани при отпечатването на тапети. Както се препоръчва от Национален институт по обществено здрав, след като стенописите са нанесени, помещението трябва да се проветри, докато миризмата изчезне напълно.В горепосочения сертификат се посочва, че произвежданите от нас винилови и вълнени тапети са безопасни, така че няма възражения срещу използването им във всякакъв тип помещения. Предоставяме хигиенна експертиза от 2008 г. насам.