ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Цените, посочени на продуктовите страници, включват законоустановения ДДС, както и други компоненти на цената.

Доставяме нашите стоки изключително до Полша, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Черна гора, Сърбия, Македония, Турция, Кипър и Малта.

Доставката се извършва изключително чрез InPost. Не е възможно поръчаните стоки да бъдат взети лично от нашия магазин.

Можете да платите за покупките в магазина в следната форма: - с кредитна карта или с електронен превод,

нареждане за изпълнение на плащане: Поръчката се изпълнява от PayU SA; Данните на получателя, заглавието и сумата на плащането се предоставят на PayU SA от получателя; Поръчката се прехвърля за изпълнение, след като PayU SA получи Вашето плащане. Плащането се предоставя на разположение на получателя в рамките на 1 час, не по-късно от края на следващия работен ден; PayU SA не начислява такса за обработка.

С плащането приемате правилата за плащане на PayU.

Администратор на Вашите лични данни е PayU S.A. със седалище в Познан (60-166), ул. 186 Grunwaldzka. Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел приключване на платежната операция, уведомяване за статуса на приключване на Вашето плащане, обработване на жалби, както и с цел изпълнение на законови задължения на PayU.

Получатели на Вашите лични данни могат да бъдат субекти, които си сътрудничат с PayU в процеса на обработка на плащанията. В зависимост от избрания от Вас начин на плащане те могат да бъдат: банки, платежни институции, кредитни институции, организации за издаване на платежни карти, платежни схеми), освен това субекти, подпомагащи дейността на PayU, т.е. доставчици на ИТ инфраструктура, доставчици на инструменти за анализ на платежния риск, както и субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимите закони, включително компетентни съдебни органи. Вашите данни могат да бъдат предоставени на търговци, за да ги информират за състоянието на обработката на плащанията. Имате право на достъп до данните си, както и право да ги коригирате, да ограничите обработката им, да възразите срещу обработката им, да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и право на преносимост и изтриване на данните. Предоставянето на данни е доброволно, но е необходимо за обработката на плащането, а непредоставянето на данни може да доведе до отказ на плащането. За повече информация относно правилата на PayU за обработване на Вашите лични данни, моля, вижте Политиката за поверителност.