Условия за ползване на онлайн магазина Uwalls.bg

§ 1: Postanowienia ogólne

 1. Магазин uwalls.bg
 2. Правилникът определя условията и правилата за използване на Интернет магазин uwalls.bg, както и обхвата на отговорност.
 3. Използвайки услугите на Интернет магазин uwalls.bg, потребителят потвърждава, че е запознат с Правилника,
  и приема всички негови разпоредби и се задължава да ги спазва.
 4. Всички отношения, произтичащи от договора между uwalls.bg и клиентите, подлежат на общите търговски условия.
  Възможни отклонения се разглеждат само ако са предварително потвърдени между uwalls.bg и клиента
  в писмена форма или са изрично посочени в настоящите общи търговски условия.
 5. Клиентът се задължава да предостави във формуляра за поръчка пълни и истински данни.
  Предоставянето на невярни данни ще доведе до поемане на отговорност от Клиента за вредите, причинени от този факт.
 6. За въпроси, неурегулирани в Правилника,
  особено относно изявленията на воля в електронен вид, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс.

§ 2: Сключване на договор

 1. Представените от uwalls.bg в интернет или други медии изображения и всички други продукти не са комерсиална оферта по смисъла на чл. 534 от Гражданския кодекс,
  а само покана към клиента да разгледа предложението за покупка. Офертите за покупка могат да се подават чрез предоставените от uwalls.bg онлайн формуляри за поръчка.
 2. Подадената от Клиента поръчка представлява сключване на договор за купопродажба и се извършва в съответствие с действащите Общи условия.
  Всеки поръчан продукт трябва да бъде конфигуриран от Клиента според неговите желания.
  Трябва да се запознаете с всички възможности за конфигурация и да вземете предвид общата цена.
  Всички цени са винаги с включен данък и без разходи за доставка.
 3. Предлаганите артикули са само стандартни мотиви. Клиентът не получава оригинално изображение,
  а само копие, съответстващо на мотива, изработено на избран материал и по избрана техника.
 4. След подаването на поръчката Клиентът получава имейл с резюме на покупките си.
  За начало на срока за изпълнение на поръчката се счита първият работен ден след деня, в който плащането е одобрено или отразено.
 5. uwalls.bg запазва правото да откаже изпълнение на услугата и на поръчката, ако продуктите съдържат съдържание, което нарушава закона,
  добрите нрави или правилата на обществения ред.
  Магазинът си запазва също правото да прави промени в цените на предлаганите стоки, както и в разходите за доставка на поръчаните артикули.

 § 3: Условия за плащане

 1. uwalls.bg приема изключително предплащане за замовлення, прийняте до виконання.
 2. Плащането за стоки може бути здійснене шляхом передплати на вказаний рахунок, за допомогою безпечних платіжних систем PayU і PayPal або готівкою при отриманні.
 3. Плащането се счита за приключено, когато се кредитира сметката.

§ 4: Условия за доставка

 1. Поръчаните продукти се изпращат до клиента чрез куриерска фирма, личен прием не е възможен.
 2. Всеки продукт от предложението на магазина има определено време за изпълнение на поръчката. То започва от момента на отразяване на плащането на сметката на магазина.
  Поръчките с различни времена за изпълнение се изпращат след комплектоването на цялата поръчка, след най-дългото посочено време.
  В обосновани случаи магазинът запазва правото да изпраща всеки продукт с отделна пратка.
 3. Разходите за доставка се изчисляват за всяка поръчка отделно и се показват в Конфигуратора като крайна цена.
  Разходите за доставка се начисляват за всяка поръчка, независимо от начина на доставка.
 4. В случай че доставката на стоката не отговаря на условията на договора, създаден от нас, поради наша грешка,
  клиентът се задължава да ни предостави допълнителен срок за изпълнение на поръчката, който е 2 седмици.

§ 5: Повреди, причинени по време на транспортиране

 1. Купувачът трябва да провери състоянието на пратката в момента на получаването й от куриера. Ако установи,
  че съдържанието е повредено или има следи от отваряне, не следва да потвърждава приемането на пратката, а да поиска от куриера да състави протокол за повредата.
 2. Клиентът е задължен да уведоми магазина възможно най-скоро за опит за доставка на повредена пратка.

§ 6: Ограничаване на отговорността

 1. uwalls.bg не носи отговорност за липса на постоянен достъп до Интернет магазина и скоростта на работа на системата, както и за технически и електронни грешки,
  възникнали по време на подаването на поръчката, ако причината за тяхното възникване са фактори, върху които магазинът няма контрол.

 § 7: Право на оттегляне от правилата и условията

 1. uwalls.bg е услуга за производство по заявка. Клиентът сам определя параметрите на поръчката, като започва с избора на снимка, материал,
  размер на печат и включително опциите за обработка на продукта. Производството се извършва от самото начало, съобразно заявката на клиента.
  С изключение на допълнително посочените случаи в статия 8 за условията на рекламация, клиентът няма възможност да се откаже от договора.
 2. Следователно правото за отказ от договора по смисъла на чл. 7, параграф 1 (т.е. връщане на стоката в рамките на 10 дни без да се указва причина),
  категорично не се предоставя в следните случаи:
 • относно доставката на стоки, които са били подготвени и изработени по специална поръчка на клиента, включително фототапети, картини, постери,
  стикери и други продукти, изработени от фотогалерията на Uwalls.
 • относно стоки, които са били поръчани и ще бъдат използвани за целите на бизнес дейността, провеждана от клиента

§ 8: Жалби и връщане

 1. Жалба не може да се основава на незначителни отклонения на доставения продукт от този, предлаган в магазина.
  За незначително отклонение се счита леко отклонение във формата, вида и качеството на субстрата, което е технологично неизбежно в производствения процес.
  Жалба не може да се основава и на несъответствия в цвета на действителния продукт спрямо цвета на продукта, възпроизведен на компютърния монитор.
  Магазинът също така не приема рекламации, ако клиентът е боравил неправилно с продукта или той не е бил сглобен правилно.
 2. Продавачът носи отговорност пред купувача, ако продаденият продукт има дефект, който намалява неговата стойност или ползваемост,
  ако продуктът няма свойства, за които магазинът е уверил клиента, или ако продуктът е предоставен на клиента в непълен вид.
  В такъв случай клиентът може да изиска възстановяване на продукта до състояние, съответстващо на договора, чрез безвъзмезден ремонт или замяна с нов продукт.
 3. Рекламациите се признават, ако клиентът писмено уведоми в рамките на 2 седмици след доставката за забележим дефект на стоката или грешна доставка, чрез електронна поща, факс или обикновена пощенска пратка.
 4. Ако uwalls.bg допълни изпълнението на доставката с продукт, лишен от дефекти, може да изиска от клиента връщане на дефектния продукт.
 5. След поставянето на фототапета на стената рекламациите няма да бъдат приети и разгледани. Всички забележки и мнения трябва да бъдат съобщени незабавно след отваряне и преглед на стоката.

§ 9: Отказ от договора от страна на продавача

 1. uwalls.bg си запазва правото да се откаже от условията на договора, без възможност за обезщетение от страна на клиента, в рамките на 7 дни след неговото сключване, ако възникнат независими от uwalls.bg обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени.
  Основата за отказ в определения срок е също и намеса в структурата на магазина от трети лица, в резултат на което са променени функционалността, параметрите на услугата, както и механизмът за подаване на поръчки и цените.
 2. uwalls.bg си запазва правото да се откаже от изпълнение в следните случаи:
 • нарушаващи лични права на трети лица,
 • съдържащи каквато и да е форма на насилие, богохулство, порнография и съдържание, което е в противоречие със съществуващото законодателство и общоприетите норми.

§ 10: Авторско право

 1. Покупка продуктов не означава придбання авторських прав або прав інтелектуальної власності на придбані продукти.
 2. Продукти, які продаються вендором uwalls.bg по всьому світу, захищені авторськими правами. Клієнт або треті особи не мають права на виробництво, поширення або копіювання продуктів uwalls.bg.

§ 11: Лични данни

 1. При заявяване на поръчка в интернет магазина, клиентът същевременно дава съгласие за обработка на личните му данни в рамките, необходими за изпълнение на сключеното споразумение.
 2. Предоставените лични данни на клиента са защитени съгласно на Закона от 29.08.1997 г. "За защита на личните данни". uwalls.bg ще предприеме всички възможни мерки, за да намали възможността за неоторизиран достъп до тези данни от трети лица.
 3. Личните данни не се предават на други лица за маркетингови цели.

 § 12: Заключителни разпоредби

 1. По въпроси, които не са уредени от този Регламент, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс или другите законодателни норми, отнасящи се до функционирането на интернет услуги и интернет магазини.
 2. uwalls.bg запазва правото да направи промени в този Регламент.