Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност определя правилата за събиране, обработване и използване на лични данни, събрани от вас от онлайн магазина uwalls.bg, управляван на адрес https://uwalls.bg/ (наричан по-долу "Сайтът") от KLW Sp z o.o., вписана в Централния регистър и информация за стопанската дейност, воден от министъра, отговарящ за икономическите въпроси, NIP: 9223057591, REGON: 369528293, със седалище на адрес ul. Kielecka 41A/8, WARSAW (наричан по-долу "Онлайн магазинът").

Интернет магазинът полага всички усилия, за да гарантира, че поверителността на личните Ви данни се зачита и че предоставената от Вас лична информация е защитена, когато използвате Уебсайта и извършвате покупки от магазина, и предприема всички необходими мерки за тази цел. Интернет магазинът, съгласно изискванията на закона, е регистрирал събирането на лични данни в регистъра, воден от Главния инспектор по защита на личните данни, под името UWALLS.BG.

Какви данни събира онлайн магазинът при извършване на покупки?

Онлайн магазинът ще събира следните лични данни от Вас чрез Уебсайта и други форми на комуникация, когато правите покупки:

1) Вашето фамилно и собствено име,

2) адрес на постоянно пребиваване,

3) адрес за кореспонденция, ако е различен от регистрирания Ви адрес,

4) адрес на електронна поща,

5) телефонен номер.

Предоставянето на горепосочените данни е доброволно и изисква вашето съгласие и е необходимо само за целите, посочени по-горе. Подчертаваме, че не е необходимо да предоставяте тези данни, ако не желаете да се възползвате от посочените по-горе възможности.

Имате право на достъп до личните си данни и на тяхното коригиране. За да упражните това право, моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес: [email protected]

Търговска информация ще бъде предоставяна по електронен път (електронна поща), само ако сте дали съгласието си да я получавате в тази форма. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

 

Споделяне на информация

За да изпълни договора, онлайн магазинът може да сподели събраните от вас данни със следните лица:

1. в случай на Клиенти, които използват услугата за доставка на Продукта до Клиента, Администраторът предава събраните лични данни на Клиентите до степента, необходима за доставката до избрания превозвач:

(г) GLS Polska Sp. z o.o. със седалище във Варшава (адрес на управление: ул. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Варшава), номер в Търговския регистър KRS 0000036680.

В такива случаи обемът на предоставените данни се ограничава до необходимия минимум. Освен това предоставената от Вас информация може да бъде предоставена на компетентните публични органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

 

Маркетинг на уеб магазина uwalls.bg

Доколкото сте дали съгласието си (регистрация за бюлетин), предоставеният от Вас имейл адрес ще бъде използван за маркетинг на стоките, предлагани в uwalls.bg. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. За да оттеглите съгласието си, моля, изпратете ни изявление на следния адрес: [email protected]

 

Други уебсайтове

В Уебсайта периодично могат да се появяват връзки към други уебсайтове. Тези уебсайтове функционират независимо от Уебсайта и не се контролират по никакъв начин от онлайн магазина. Тези уебсайтове може да имат свои собствени политики за поверителност, с които ви препоръчваме да се запознаете. Онлайн магазинът не носи отговорност за политиките за обработка на данни на тези уебсайтове.

 

Администратор на лични данни

Администраторът на вашите лични данни е KLW Sp z o.o. със седалище във ВАРШАВА, улица Kielecka 41A/8.

Използваме "бисквитки", за да анализираме как посетителите използват нашия уебсайт и да предоставяме определени функции, за повече информация вижте нашата политика за "бисквитките". Освен това бихме искали да ви информираме, че Google ще използва вашите лични данни, ако ни дадете разрешение за това на нашия уебсайт. За повече информация, моля, посетете Google's Privacy & Terms page.