Regulamin zakupów w sklepie internetowym uwalls.bg

I. Определения

1. купувач - физическо лице, което купува стоки за лични, неслужебни цели и е сключило договор с продавача при условията на тази оферта за магазин;

2. граждански кодекс - Законът от 23 април 1964 г. (ДВ, бр. 16 от 1964 г., бр. 93 с измененията);

3. общите условия за покупка (Общите условия) - този документ относно предоставянето на услуги чрез онлайн магазина uwalls.bg

4. онлайн магазин (магазин, Продавач) - разположен на уебсайта на адрес uwalls.bg, чрез който Купувачът има възможност да прави поръчки;

5. продукт - продуктът, представен в онлайн магазина;

6. договор за покупко-продажба - договор за покупко-продажба на стоки в съответствие с Гражданския кодекс, сключен между KLW - Sp z o.o. и Купувача, който се изпълнява чрез онлайн магазина;

7. Закон за правата на потребителите - Законът за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (ДВ, бр. 827 от 2014 г.);

8. условията за продажба на стоки от разстояние - Законът от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (ДВ, бр. 144 от 2002 г., позиция 1204., с измененията);

9. поръчка - отделни артикули от асортиментния списък на продуктите, изложени на уебсайта на Продавача, посочени от Купувача при подаване на заявката.

II. Общи разпоредби

2.1 Настоящите Общи условия определят правилата за ползване на онлайн магазина uwalls.bg;

2.2 Настоящите Правила съдържат правилата, посочени в чл. 8 от Закона за електронното предоставяне на услуги;

2.3 KLW - Sp z o.o., ул. Rakowiecka 41/10, 02-521, Мазовецко воеводство, Варшава ([email protected])

2.4. Niniejszy Regulamin, w szczególności określa:

- zasady złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej naszego sklepu;
- prawa i obowiązki wynikające z nabycia towarów w trybie zdalnym za pośrednictwem sklepu internetowego;
- zasady sporządzania umów sprzedaży dotyczących świadczenia usług przez sklep internetowy.

2.5 Хардуерът и компютърната система, използвани от Клиента за подаване на поръчки, трябва да отговарят на следните минимални технически изисквания:

 • В Windows, Windows XP или по-нова версия -512 MB RAM, 300 MB свободно място на диска
 • В Mac OS X Lion (10.7) или по-нова версия - 64-битова Intel система, 512 MB RAM
 • 300 MB свободно дисково пространство
 • За Linux Ubuntu 14.04 или по-нова версия - 512 MB RAM, 300 MB свободно дисково пространство

Browsers:

 • Opera 12.17 or later
 • Mozilla Firefox 35 or later
 • Google Chrome 40 or later
 • Safari 5.1.7 or later
 • Internet Explorer 9.0 or later

2.6 За да може да използва онлайн магазина, Купувачът трябва да има достъп до компютърна работна станция или крайно устройство с достъп до интернет;

2.7 В съответствие с действащото законодателство KLW - Sp z o.o. има право да сключи договор за продажба чрез онлайн магазина с лица, навършили 18 години;

2.8 Купувачите могат да получат достъп до настоящите Общи условия по всяко време чрез връзката, предоставена на началната страница на uwalls.bg;

2.9 Информацията за стоките на интернет страниците на магазина, описанията, техническите и експлоатационните параметри и цените представляват предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс;

2.10 Цените в uwalls.bg са валидни от момента на получаване на електронното съобщение, съдържащо окончателно потвърждение на всички елементи на поръчката или поръчките. Тази цена няма да се променя независимо от промените в цените в магазина, които могат да настъпят само за отделни стоки след получаването на горепосоченото електронно потвърждение от Купувача.

III. Условия за покупка в онлайн магазина

3.1 За да направите поръчка, е необходимо да приемете Общите условия за продажба на стоките и да предоставите лични данни, като попълните формуляра за поръчка;

3.2 KLW - Sp z o.o. може да лиши Клиента от правото да използва онлайн магазина, както и да ограничи достъпа на Клиента до част или до всички ресурси на онлайн магазина, с незабавно действие, ако Клиентът наруши Общите условия, и по-специално ако Клиентът:

- е предоставил във формуляра за поръчка данни, които са неверни, неточни или остарели, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица,

- е нарушил лични права на трети лица, по-специално лични права на други клиенти на онлайн магазина, чрез онлайн магазина,

- има друго поведение, което според KLW - Sp z o.o. е в нарушение на приложимото законодателство или общите правила за използване на интернет или уронва доброто име на KLW - Sp z o.o..

3.3 Лице, което е било лишено от правото да използва услугите на онлайн магазина, не може да направи отново поръчка без предварителното съгласие на KLW - Sp z o.o.;

3.4 За да се гарантира сигурността на предаването на съобщения и данни във връзка с услугите, предоставяни в рамките на уебсайта, онлайн магазинът предприема технически и организационни мерки, съответстващи на степента на заплаха за сигурността на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване на придобиването и промяната от неупълномощени лица на лични данни, предавани по интернет;

3.5 Купувачът е длъжен по-специално да:

- да не предоставя или предава съдържание, забранено от закона, например съдържание, което насърчава насилие, клевети или нарушава лични права и други права на трети лица,

- да използва онлайн магазина по начин, който не пречи на неговото функциониране, по-специално чрез използването на определен софтуер или устройства,

- да не предприема действия като: изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) в рамките на уеб магазина,

- да използвате онлайн магазина по начин, който не пречи на другите клиенти и на KLW - Sp z o.o.,

- да използва цялото съдържание на уеб магазина само за своя лична употреба,

- да използва онлайн магазина по начин, съответстващ на разпоредбите на действащото законодателство в Република Полша, на разпоредбите на Регламента, както и на общите правила за използване на интернет.

- Преди да започне да използва продукта, е необходимо да провери всички необходими параметри на стоката (размер, количество, графично качество), да прочете инструкциите и правилата за сглобяване (залепване) на стоката, които са достъпни на уебсайта и задължително са включени в опаковката на продукта.

Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за всякакви нередности, преди да използва продукта. Ако стоките се използват: - в случай че стоките се ползват от потребителя, той може да ги използва и за други цели.

Купувачът няма право да предявява рекламация за качеството (дефекти) на продукта пред Продавача. Повредите, причинени от неправилна употреба по време на сглобяване (лепене), не дават основание на Купувача да предяви претенции към Продавача;

3.6 Онлайн магазинът е достъпен за Купувачите по всяко време. Получаване на поръчки с потвърждение от Продавача - от 9:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Поръчките, направени (изпратени) след отбелязаните часове, ще бъдат приети (потвърдени) на следващия работен ден.

IV. Процедура за сключване на договор за продажба

4.1 За да сключите договор за продажба чрез онлайн магазина, трябва да влезете в уебсайта, да направите своя избор, като предприемете последващите технически стъпки въз основа на съобщенията, показвани на Купувача, и информацията, налична на уебсайта;

4.2 В хода на поръчката - до натискането на бутона "Поръчка със задължение за плащане" - Купувачът има възможност да променя въведените данни и избора на продукт. За тази цел е необходимо да се следят съобщенията, показвани на Купувача, и информацията, налична на сайта;

4.3 След като Купувачът въведе всички необходими данни в уеб магазина, ще се покаже потвърждение на поръчката.

Потвърждението на направената поръчка ще съдържа следната информация:

 • - наименованието на поръчаните стоки,
 • - цените на стоките и услугите,
 • - допълнителни разходи (ако е приложимо),
 • - начина на плащане на стоките,
 • - мястото на доставка.

4.4 За да направите поръчка, е необходимо да приемете съдържанието на Регламента, да предоставите лични данни, отбелязани като задължителни, и да натиснете бутона "Поръчка със задължение за плащане";

4.5 Поръчката, направена от Купувача, представлява изявление за намерение за сключване и изпълнение на договор за продажба с KLW - Sp z o.o. в съответствие с настоящите Общи условия за продажба на стоки;

4.6 След като поръчката бъде направена, Купувачът получава електронно съобщение със заглавие: uwalls.bg (име на онлайн магазина) / номер на потвърждение на поръчката **, съдържащо окончателно потвърждение на всички съответни елементи на поръчката;

4.7 Договорът се счита за сключен с получаването от страна на Купувача на горепосоченото;

4.8 Договорът за покупко-продажба се сключва на полски и/или английски език, въз основа на правилата за търговия.

V. Доставка

5.1 Ние доставяме нашите стоки изключително до Полша, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република , Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Черна гора, Сърбия, Македония, Турция, Кипър и Малта;

Не е възможно поръчаните стоки да бъдат взети лично от нашия магазин.

Разходите за доставка извън Полша могат да бъдат проверени по всяко време тук.

5.2 Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej DPD na wskazany adres klienta. Wysyłka na terenie Polski jest gratis, jeśli suma zamówienia przekroczy 200 złotych. W przypadku jeśli zamówienie jest mniejsze niż 200 złotych koszt dostawy wyniesie 30 złotych;

5.3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 1-2 dni produkcji oraz 2-3 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego przez klienta. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze czas produkcji liczony jest od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.

5.4 В случай на дефекти Купувачът трябва незабавно да информира Продавача по електронна поща, изпратена на следния адрес: [email protected].

VI. Цени и начини на плащане

6.1 Цените на стоките са посочени в полски злоти и включват всички компоненти, включително ДДС, мита и всякакви други компоненти;

6.2 Клиентът има възможност да плати:

- с кредитна карта или с електронен превод,

- в брой.

6.3 Не е възможно да се плати с чек;

6.3.1 Продавачът си запазва правото в отделни случаи да приеме или да откаже определени форми на плащане.

VII. Право на отказ

7.1 uwalls.bg е услуга за производство по поръчка.

7.2 Купувачът определя параметрите на поръчката - той избира картината, материала, размера на печата и евентуално възможностите за довършителни работи.

7.3 Поръчаният от Купувача продукт (стенопис, плакат, стикер, картина) се конфигурира въз основа на индивидуална и подробна поръчка , поради което, съгласно чл. 38, т. 3 от Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. (ДВ, бр. 827 от 2014 г., с измененията), Купувачът няма право да се откаже от договор, сключен извън търговския обект или от разстояние.

Съгласно Закона за правата на потребителите магазинът може да изключи възможността за упражняване на правото на отказ в случай на ,,договор, при който предметът на изпълнение е несглобяема вещ, произведена по спецификация на потребителя или служеща за задоволяване на индивидуалните му потребности".

VIII. Жалби относно стоки

8.1 KLW - Sp z o.o. в качеството си на продавач носи отговорност пред Клиента, който е потребител по смисъла на член 22[1] от Гражданския кодекс, по силата на гаранцията за недостатъци в степента, посочена в Гражданския кодекс, и по-специално в член 556 и членове 556[1]-556[3] от Гражданския кодекс;

8.2 Жалби, произтичащи от нарушаване на правата на Клиента, гарантирани от закона или от настоящия Правилник, следва да бъдат адресирани до: KLW - Sp z o.o. , Kielecka 41A/8 02-530, Варшава, ([email protected]). Неразглеждането на жалбата в рамките на горепосочения срок означава, че жалбата се счита за основателна.

8.3 Всички резерви и забележки след поставянето на стенописа няма да бъдат разглеждани.

IX. Жалби във връзка с предоставянето на електронни услуги

9.1 KLW - Sp z o.o. предприема мерки, за да осигури напълно правилното функциониране на магазина, доколкото това произтича от настоящите технически познания, и се задължава да отстрани в разумен срок всички нередности, за които клиентите са съобщили;

9.2 Клиентът е длъжен незабавно да уведоми KLW - Sp z o.o. за всякакви нередности или прекъсвания във функционирането на услугата на онлайн магазина;

9.3 За нередности, свързани с функционирането на магазина, клиентът може да съобщи в писмен вид на адреса: Kielecka 41A/8 02-530, Варшава или по електронна поща на адрес [email protected];

9.4 В жалбата клиентът трябва да посочи своето име, адрес за кореспонденция, вида и датата на възникване на нередността, свързана с функционирането на онлайн магазина;

9.5 KLW - Sp z o.o. се задължава да разгледа всяка жалба в срок от 14 дни, а ако това е невъзможно, да информира клиента в този срок кога ще бъде разгледана жалбата.

X. Авторско право

10.1 Стоките, предлагани в онлайн магазина, са защитени с авторско право. Купувачът или трети лица нямат право да произвеждат, разпространяват, възпроизвеждат стоките на Продавача (включително изображения, слайдове, снимки), показани на уебсайта на онлайн магазина. Използването на горепосочените продукти е възможно само с писменото съгласие на Продавача, което може да бъде дадено за конкретна цел и за конкретен период от време;

10.2 Само със съгласието на Продавача и при спазване на неговите условия могат да бъдат публикувани снимки, слайдове, фотоси, текстове, изображения и др;

10.3 Ако Купувачът предаде на Продавача свои собствени материали, по този начин Продавачът заявява, че притежава авторските права върху тези проекти. Продавачът си запазва правото да изиска писмено доказателство за авторство. Ако не бъде предоставено доказателство за авторство, Купувачът се счита за ненадежден и Продавачът може да анулира поръчката;

10.4 Други въпроси, които не са обхванати от този раздел, са предмет на разпоредбите на Закона от 02.04.1994 г. за авторското право и сродните му права.

XI. Заключителни разпоредби

11.1 Уреждането на евентуални спорове, възникнали между KLW - Sp z o.o. и клиента, който е потребител по смисъла на чл. 221 от Гражданския кодекс, ще бъде отнесено до компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс;

11.2 Уреждането на спорове, възникнали между KLW - Sp z o.o. и клиент, който не е потребител по смисъла на член 221 от Гражданския кодекс, се отнася до компетентните съдилища в съответствие със седалището на KLW - Sp z o.o.;

11.3 Поставянето на поръчка от купувача чрез уебсайта uwalls.bg означава, че клиентът е дал пълното си и безусловно съгласие по смисъла на разпоредбите на Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. за обработването и използването на личните му данни от KLW - Sp z o.o.. Тази информация се съхранява на сървърите на KLW - Sp z o.o., като сигурността на данните е гарантирана в съответствие с приложимите разпоредби. Продавачът гарантира поверителността и сигурността на съхранението на личните данни на субекта на лични данни;

11.4 Онлайн магазинът си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия. 3.1 За да можете да направите поръчка, промените ще бъдат публикувани на уебсайта. Клиентите, които вече са направили поръчка, ще бъдат уведомени за всички промени в Общите условия по електронна поща, като имат право да прекратят договора в срок от 14 дни от датата на уведомлението. Промените в настоящите Общи условия влизат в сила след изтичане на срока за уведомяване. Поръчките, направени преди влизането в сила на измененията, се покриват от условията на настоящите Общи условия, които са в сила към момента на подаване на поръчката;

11.5 Онлайн магазинът се стреми да предоставя изображения и описания на стоките в съответствие с действителните им характеристики. Поради ограничената честотна лента за възпроизвеждане на действителния цвят по интернет, показаните цветове следва да се разглеждат като приблизителни. Цветовите изображения могат да се различават в зависимост от настройките на монитора и браузъра на Купувача.